cooperativa

EDIFICI DE 5 HABITATGES A BARCELONA

EDIFICI DE 5 HABITATGES A BARCELONA

Edifici de 5 habitatges assequibles, de 90 m2 de planta, a Sant Andreu, Barcelona. Es tracta d’un edifici que es composa d’un habitatge per planta, amb accés pel vestíbul comú a la cantonada dels carrers Lanzarote i Valentí Iglesias. L’edifici forma la testera del volum edificable previst al planejament vigent, […]

 
3 HABITATGES A BARCELONA

3 HABITATGES A BARCELONA

3 habitatges en dos petits edificis al Carmel, de 65 m2 de planta, entre mitgeres, planta baixa i dues plantes pis. Un dels edificis conté dos habitatges i l’altre conté un habitatge i garatge.