9 HABITATGES, FLIX

9 HABITATGES, FLIX
9 HABITATGES, FLIX
9 HABITATGES, FLIX
9 HABITATGES, FLIX
9 HABITATGES, FLIX
9 HABITATGES, FLIX
9 HABITATGES, FLIX
9 HABITATGES, FLIX

Dos edificis d’habitatges amb 9 unitats i garatges situats en dues parcel.les a Els Xofars, Flix, Tarragona. Obra finalitzada. El programa de cada habitatge comprèn estar-menjador, cuina i quatre habitacions, amb els seus serveis corresponents i garatge comú semisoterrat. Les parcel.les provenen del Pla Especial de millora urbana del sector “Els Xofars”, aprovat definitivament el desembre de 1995, i donen front als carrers Sant Roc i Arrabal. Estan orientades segons l’eix nord-sud i el terreny té un pendent mitjà del 10%.

A la parcel.la A es projecta un edifici de 5 cases adossades, amb accés des d’ambdós carrers. A la parcel.la B, amb accés des del carrer Arrabal i façana est donant a zona verda prevista en el planejament, es projecten 4 cases adossades. Els edificis es situen adaptats a la topografia del lloc, amb el mínim d’intervenció visible en el terreny. El volum resultant busca adaptar-se al terreny i individualitzar cada casa amb retranquejos en planta i secció de manera que es mantingui l’escala volumètrica de l’entorn.

Totes les cases disposen de ventilació creuada natural. Cadascun dels habitatges té una configuració similar. A la planta baixa, des del rebedor, s’accedeix a la cuina i l’estar-menjador, amb un bany petit junt a l’entrada. L’estar-menjador disposa d’un jardí exterior propi. A través d’una escala lleugera, s’accedeix a la planta pis, on es distribueixen tres dormitoris dobles (un conjugal) i dos banys. Finalment, a la segona planta es preveu un dormitori-estudi configurat com a espai únic, donant a una gran terrassa-solarium.

Arquitectes

Josep Ribera Hermoso
Pep Sala Piera

Promotor

Privat

Localització

Els Xofars, Flix (Tarragona)

Data

2006-2008

Pressupost

1.246.100 € (PEM)

Col.laboradors

ESTRUCTURA
Marc Iranzo

ARQUITECTE TÈCNIC
Jordi Sasplugas Deu

Constructor

GORESA BUILDER, S.L.