CONCURS BADEL BLOCK, ZAGREB (CROÀCIA) – camp arquitectes

CONCURS BADEL BLOCK, ZAGREB (CROÀCIA) – camp arquitectes
CONCURS BADEL BLOCK, ZAGREB (CROÀCIA) – camp arquitectes
CONCURS BADEL BLOCK, ZAGREB (CROÀCIA) – camp arquitectes
CONCURS BADEL BLOCK, ZAGREB (CROÀCIA) – camp arquitectes
CONCURS BADEL BLOCK, ZAGREB (CROÀCIA) – camp arquitectes
CONCURS BADEL BLOCK, ZAGREB (CROÀCIA) – camp arquitectes
CONCURS BADEL BLOCK, ZAGREB (CROÀCIA) – camp arquitectes
CONCURS BADEL BLOCK, ZAGREB (CROÀCIA) – camp arquitectes
CONCURS BADEL BLOCK, ZAGREB (CROÀCIA) – camp arquitectes
CONCURS BADEL BLOCK, ZAGREB (CROÀCIA) – camp arquitectes

 

Badel Block està situat a l’extrem oriental del nucli històric de Zagreb, the Lower Town (Donji Grad), a prop de la Plaça Kvaternikov Trg. Serà una part de la ciutat amb usos múltiples: equipaments cívics culturals, habitatge, oci, comerç, treball (oficines) i hotel.

El nostre projecte té un triple objectiu:

-Recuperar i posar en valor el patrimoni arquitectònic industrial existent en l’àmbit.

-Crear un espai públic on existeixi una múltiple activitat cultural, comercial i econòmica, conjuntament amb el mercat adjacent i el seu entorn, per crear  un pol d’atracció i vida quotidiana. Alhora formalitzar una nova fita de la ciutat a causa de la seva posició propera a la Plaça Kvaternikov Trg.

-Dissenyar un sistema urbà avançat, ecològicament eficient i amb un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació, mitjançant múltiples xarxes internes i exterioritzables.

El projecte pretén conservar i posar en valor els edificis industrials històrics que subsisteixen en la mansana, Badel i Gorica i convertir-los en equipaments culturals i innovadors que actuïn com pols d’atracció ciutadana. Per això es proposa alliberar el màxim espai públic possible en forma de gran plaça a l’interior de l’illa, en tres diferents nivells, per sota i per sobre del nivell de carrer, fàcilment accessibles mitjançant rampes i escales.

Es proposa que els accessos es produeixin sempre des de l’interior de la mansana, visible des de l’exterior  pels diversos espais entre edificis que permeten la seva permeabilitat. Aquest gran espai públic conté tots els focus d’activitat. Els edificis d’ús privat, les vivendes, oficines i hotel, es situen als límits de la mansana.

Arquitectes

CAMP ARQUITECTES
Pep Sala Piera
Herminia Carulla Pujol
Rosa-Mari Portella Mur

Promotor

City Of Zagreb

Localització

Zagreb (Croatia)

Data

2012

Col.laboradors

CAMP ARQUITECTES
David Alquézar Viesca, arquitecte
Marta Gil Margalef, arquitecte
Jordi Jiménez Rosell, arquitecte