CASAL DE GENT GRAN DE SANTS, BARCELONA – camp arquitectes

CASAL DE GENT GRAN DE SANTS, BARCELONA – camp arquitectes
CASAL DE GENT GRAN DE SANTS, BARCELONA – camp arquitectes
CASAL DE GENT GRAN DE SANTS, BARCELONA – camp arquitectes
CASAL DE GENT GRAN DE SANTS, BARCELONA – camp arquitectes
CASAL DE GENT GRAN DE SANTS, BARCELONA – camp arquitectes
CASAL DE GENT GRAN DE SANTS, BARCELONA – camp arquitectes
CASAL DE GENT GRAN DE SANTS, BARCELONA – camp arquitectes
CASAL DE GENT GRAN DE SANTS, BARCELONA – camp arquitectes

El local ocupa la planta baixa i primera de l’interior d’illa d’un edifici d’habitatges. El cobriment de la part central del local en planta baixa permet la independència de les dues plantes. La distribució dels espais s’ha disposat longitudinalment, paral.lelament a la paret mitgera, donant una façana a la sala central polivalent.

Arquitectes

Rosa-Mari Portella Mur
Pep Sala Piera

Promotor

Generalitat de Catalunya.
Departament de Governació i Administracions Públiques.

Localització

C/ Violant d'Hongria 135, Barcelona

Data

2008-2010

Pressupost

286.000 € (PEM)

Col.laboradors

CAMP ARQUITECTES
David Alquézar Viesca, arquitecte

INSTAL.LACIONS
José Antonio Gallego

ESTRUCTURA
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQUITECTES S.L.P.
Manel Fernández Pérez

Constructor

Obra civil, COFELY GDF SUEZ
Instal.lacions, SADES, S.A