EDIFICI DE 5 HABITATGES A BARCELONA

EDIFICI DE 5 HABITATGES A BARCELONA
EDIFICI DE 5 HABITATGES A BARCELONA
EDIFICI DE 5 HABITATGES A BARCELONA
EDIFICI DE 5 HABITATGES A BARCELONA
EDIFICI DE 5 HABITATGES A BARCELONA
EDIFICI DE 5 HABITATGES A BARCELONA

Edifici de 5 habitatges assequibles, de 90 m2 de planta, a Sant Andreu, Barcelona. Es tracta d’un edifici que es composa d’un habitatge per planta, amb accés pel vestíbul comú a la cantonada dels carrers Lanzarote i Valentí Iglesias.
L’edifici forma la testera del volum edificable previst al planejament vigent, PERI Lanzarote-Residencia, i té tres façanes: dóna front a la Casa Bloc des de la façana est del carrer Lanzarote, a una plaça pública a la façana nord del carrer Valentí Iglesias i a un equipament a la mitgera sud.

Arquitectes

Rosa-Mari Portella
Pep Sala
Josep Ribera
Oscar Benitez, arquitecto técnico

Promotor

Habitatge Serveis i Sinergias de Barcelona SCCL

Localització

Sant Andreu, Barcelona

Data

2017-2019

Pressupost

542.040 €

Col.laboradors

Angel Obiol, structure
Herminia Carulla, architect
Xavier Noya, engineer
Guillem Arcas, architecture student
Albert Ferraz, architecture student

Constructor

Construcciones Hero