MOLL DE PESCADORS, BARCELONA

MOLL DE PESCADORS, BARCELONA
MOLL DE PESCADORS, BARCELONA
MOLL DE PESCADORS, BARCELONA
MOLL DE PESCADORS, BARCELONA
MOLL DE PESCADORS, BARCELONA
MOLL DE PESCADORS, BARCELONA
MOLL DE PESCADORS, BARCELONA

Avantprojecte de la nova Llotja de Pescadors de Barcelona i ordenació del Moll del Rellotge. Proposta aprovada per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. Obra no realitzada.

Donada la situació del Moll en el seu conjunt, i d’acord amb l’Autoritat Portuària, es proposa una nova edificació que aglutini tota l’activitat pesquera relacionada amb la subhasta del peix, relacionada amb la nau existent que es manté com a magatzem de xarxes i arts de pesca. El programa del nou edifici de la Llotja de Sud a Nord es el següent: Magatzem de caixes / fàbrica de gel / recepció peix blanc / subhasta peix blanc / zona de manipulació i càrrega /subhasta peix blau / serveis i oficines confraria /en planta superior, zona d’accés públic i restauració.

La part del Moll que conforma la unió entre la Llotja i la ciutat queda buida d’edificació. Al costat oest de l’istme es preveu l’espai públic ciutadà. El costat est es reserva per als accessos i aparcament. La lògica de l’ordenació d’aquest espai es la d’alliberar la Torre del Rellotge d’obstacles visuals des de la ciutat.

Arquitectes

Josep Ribera Hermoso
Pep Sala Piera

Promotor

Port de Barcelona

Localització

Moll de Pescadors, Barcelona

Data

2005-2006

Pressupost

6.000.000 € (inicial)

Col.laboradors

CAMP ARQUITECTES
David Alquézar Viesca, arquitecte