NOU TEATRE FLETA. CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES I AUDIOVISUALS, ZARAGOZA – camp arquitectes

NOU TEATRE FLETA. CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES I AUDIOVISUALS, ZARAGOZA – camp arquitectes
NOU TEATRE FLETA. CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES I AUDIOVISUALS, ZARAGOZA – camp arquitectes
NOU TEATRE FLETA. CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES I AUDIOVISUALS, ZARAGOZA – camp arquitectes
NOU TEATRE FLETA. CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES I AUDIOVISUALS, ZARAGOZA – camp arquitectes
NOU TEATRE FLETA. CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES I AUDIOVISUALS, ZARAGOZA – camp arquitectes
NOU TEATRE FLETA. CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES I AUDIOVISUALS, ZARAGOZA – camp arquitectes
NOU TEATRE FLETA. CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES I AUDIOVISUALS, ZARAGOZA – camp arquitectes
NOU TEATRE FLETA. CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES I AUDIOVISUALS, ZARAGOZA – camp arquitectes
NOU TEATRE FLETA. CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES I AUDIOVISUALS, ZARAGOZA – camp arquitectes
NOU TEATRE FLETA. CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES I AUDIOVISUALS, ZARAGOZA – camp arquitectes

Concurs 1er premi, projecte executiu.
L’antic Teatre Fleta de Zaragoza, va ser construït l’any 1953 per l’arquitecte José de Yarza García. Pel seu valor arquitectònic, concepció, materials, detalls i solucions tècniques va ser inscrit en el Registre del Docomomo 1925-1965. Avui en dia l’edifici, desprès de nombroses intervencions, es troba parcialment enderrocat, s’han deixat les façanes i l’amfiteatre originals. El Govern d’Aragó vol reconstruir i ampliar l’edifici per a desenvolupar un programa de teatre-cinema, assajos,  filmoteca , formació dins del camp audiovisual, i oficines. Per tal de respondre al programa, cal afegir nous espais en l’edifici original. El projecte respon a les exigències del programa, i la vegada vol recuperar, i posar en valor el patrimoni arquitectònic. Per això cal reconstruir alguns elements que no existeixen, i rehabilitar els que queden. L’ampliació cal que respecti al màxim la seva identitat original. Es rehabiliten o es reconstrueixen els elements principals de l’any 1953: les façanes, la configuració del vestíbul, el nucli d’accés a la sala del teatre, l’amfiteatre, i l’estructura de la coberta. Es preveu l’ampliació per sobre i per sota de l’edifici original. En el soterrani hi ha la filmoteca, les sales d’assajos, i una sala de teatre transformable per a 240 localitats. Per damunt del teatre s’ha construït un nou edifici lleuger, metàl·lic, que dóna resposta a l’àrea de formació audiovisual, televisió i  mediateca. Per donar valor a la façana original, aquest edifici no té façana al carrer, ja que disposa d’una doble pell vegetal de diferent geometria. La sala principal del teatre es reconstrueix amb les noves exigències, acústiques i visuals. Disposarà de 990 localitats. La caixa escènica cal que creixi per adaptar-se a les noves exigències tècniques, circulació perimetral, permetent el muntatge flexible de l’equipament escènic en tot moment. El nou volum s’inscriu dins la façana original. Els magatzems, els camerinos i les sales tècniques es reconstrueixen en l’edifici annex, i en el soterrani.

Arquitectes

CAMP ARQUITECTES
Herminia Carulla Pujol
Rosa-Mari Portella Mur
Pep Sala Piera
Joan Serrat Manén

Promotor

Gobierno de Aragón

Localització

Av. César Augusto 26, Zaragoza

Data

Concurso 2010 - Proyecto 2010-2012

Pressupost

27.041.383 € (PEC)

Col.laboradors

CAMP ARQUITECTES
David Alquézar Viesca, arquitecte
Marta Gil Margalef, arquitecte
Jordi Jiménez Rosell, arquitecte
Sergi París Alonso, arquitecte

ESTRUCTURA
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQUITECTES S.L.P.
Manel Fernández Pérez

INSTAL.LACIONS
SOLVENTA 6 S.L.
Alex Barceló i Llauger

ECONOMIA DE LA CONSTRUCCIÓ
SEGURIDAD Y SALUD
GRUP NOU ARQUITECTURA I GESTIÓ
Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos

ACÚSTICA
AUDIOSCAN
Antoni Carrión Isbert

ESCENOTÈCNIA
DINO IBÁÑEZ & ASSOCIATS S.L.
Jose M. Ibáñez Lledós

MAQUETA
GRETEL Y JACINTO S.L.
Gretel Pérez, Jacinto José Esteban