PROPOSTA PER AL VESTÍBUL DE LA CASA ELIZALDE. BARCELONA – camp arquitectes

PROPOSTA PER AL VESTÍBUL DE LA CASA ELIZALDE. BARCELONA – camp arquitectes
PROPOSTA PER AL VESTÍBUL DE LA CASA ELIZALDE. BARCELONA – camp arquitectes
PROPOSTA PER AL VESTÍBUL DE LA CASA ELIZALDE. BARCELONA – camp arquitectes

Avantprojecte de l’espai d’entrada a la Casa Elizalde com a focus d’atracció des del carrer, amb pannells expositors interactius,  projecció d’informació i millora de l’enllumenat general.

Arquitectes

CAMP ARQUITECTES
Rosa-Mari Portella
Herminia Carulla

Promotor

Ludic 3 Sccl

Localització

Eixample, Barcelona

Data

2012

Pressupost

prev. 39.700 €

Col.laboradors

Marta Gil Margalef