PROPOSTA PER AL VESTÍBUL DE LA CASA ELIZALDE. BARCELONA – camp arquitectes

Avantprojecte de l’espai d’entrada a la Casa Elizalde com a focus d’atracció des del carrer, amb pannells expositors interactius,  projecció d’informació i millora de l’enllumenat general.