habitatge

REHABILITACIO I REFORMA D’EDIFICI DE 4 HABITATGES

REHABILITACIO I REFORMA D’EDIFICI DE 4 HABITATGES

Rehabilitació i reforma d’un edifici de 1910 en desús a l’Hospitalet de Llobregat. L’actuació ha consistit en la reparació i el reforç d’elements estructurals, rehabilitació energética de les façanes, reparació del terrat i la reforma-redistribució dels 4 habitatges existents.

 
REHABILITACIO D’UNA CASA AL PIRINEU

REHABILITACIO D’UNA CASA AL PIRINEU

Rehabilitació bàsica d’una casa al poble d’Arfa, Pirineu de Lleida. L’actuació ha consistit en: reconstrucció de la coberta amb fusta i habilitació de l’espai del cap de casa; substitució de totes les finestres i balconeres; instal.lació de calefacció; reparació i neteja dels espais semiexteriors de la era.

 
EDIFICI DE 5 HABITATGES A BARCELONA

EDIFICI DE 5 HABITATGES A BARCELONA

Edifici de 5 habitatges assequibles, de 90 m2 de planta, a Sant Andreu, Barcelona. Es tracta d’un edifici que es composa d’un habitatge per planta, amb accés pel vestíbul comú a la cantonada dels carrers Lanzarote i Valentí Iglesias. L’edifici forma la testera del volum edificable previst al planejament vigent, […]

 
3 HABITATGES A BARCELONA

3 HABITATGES A BARCELONA

3 habitatges en dos petits edificis al Carmel, de 65 m2 de planta, entre mitgeres, planta baixa i dues plantes pis. Un dels edificis conté dos habitatges i l’altre conté un habitatge i garatge.

 
REFORMA D’HABITATGE, BARCELONA

REFORMA D’HABITATGE, BARCELONA

Reforma i redistribució d’un habitatge dels anys 60, amb l’objectiu de donar amplitud i continuitat als espais comuns.

 
REHABILITACIÓ D’UNA CASA DE 1926

REHABILITACIÓ D’UNA CASA DE 1926

L’habitatge, característic del casc antic, forma part d’un petit edifici de quatre habitatges amb accessos independents. S’ha reformat la planta superior deixant a la vista la coberta original.

 
MASIA RURAL, TERRES DE L’EBRE – camp arquitectes

MASIA RURAL, TERRES DE L’EBRE – camp arquitectes

L’edifici consta de tres volums, que s’han rehabilitat respectant la composició i materials originals. El volum central és el nucli que els relaciona, i en tenir més alçada permet la construcció d’un altell. Els altres dos volums es desenvolupen en planta baixa. El volum sud es cobreix parcialment deixant un […]

 
REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT – camp arquitectes

REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT – camp arquitectes

L’habitatge, característic del casc antic, forma part d’un edifici de dues cases entre mitgeres, amb paret divisòria comuna i jardí posterior. S’ha reformat la distribució interior de les dues plantes, obrint-se cap al jardí interior, per aconseguir una bona relació visual.

 
EDIFICI DE 8 HABITATGES, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT – camp arquitectes

EDIFICI DE 8 HABITATGES, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT – camp arquitectes

Aquesta promoció forma part d’un nou conjunt d’edificis d’habitatges, en front dels nous pavellons de Fira de l’Hospitalet. El projecte desenvolupa vuit habitatges unifamiliars en filera, agrupats  en tres i cinc habitatges amb la rampa d’accés al aparcament soterrani dividint els dos blocs. Aquests habitatges van tenir la particularitat de […]

 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, LA FLORESTA

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, LA FLORESTA

La parcel.la es situa al vessant nord de la Serra de Collserola, a La Floresta, municipi de Sant Cugat del Vallès, enmig d’una zona d’edificacions aïllades consolidada. Té una forma irregular, amb el carrer Sardanes situat al límit superior de la parcel·la, i amb un pendent del 20 %. La […]