interiors

REHABILITACIO I REFORMA D’EDIFICI DE 4 HABITATGES

REHABILITACIO I REFORMA D’EDIFICI DE 4 HABITATGES

Rehabilitació i reforma d’un edifici de 1910 en desús a l’Hospitalet de Llobregat. L’actuació ha consistit en la reparació i el reforç d’elements estructurals, rehabilitació energética de les façanes, reparació del terrat i la reforma-redistribució dels 4 habitatges existents.

 
REFORMA D’HABITATGE, BARCELONA

REFORMA D’HABITATGE, BARCELONA

Reforma i redistribució d’un habitatge dels anys 60, amb l’objectiu de donar amplitud i continuitat als espais comuns.

 
REHABILITACIÓ D’UNA CASA DE 1926

REHABILITACIÓ D’UNA CASA DE 1926

L’habitatge, característic del casc antic, forma part d’un petit edifici de quatre habitatges amb accessos independents. S’ha reformat la planta superior deixant a la vista la coberta original.

 
CASAL DE GENT GRAN DE SANTS, BARCELONA – camp arquitectes

CASAL DE GENT GRAN DE SANTS, BARCELONA – camp arquitectes

El local ocupa la planta baixa i primera de l’interior d’illa d’un edifici d’habitatges. El cobriment de la part central del local en planta baixa permet la independència de les dues plantes. La distribució dels espais s’ha disposat longitudinalment, paral.lelament a la paret mitgera, donant una façana a la sala […]