habitatge col.lectiu

REHABILITACIO I REFORMA D’EDIFICI DE 4 HABITATGES

REHABILITACIO I REFORMA D’EDIFICI DE 4 HABITATGES

Rehabilitació i reforma d’un edifici de 1910 en desús a l’Hospitalet de Llobregat. L’actuació ha consistit en la reparació i el reforç d’elements estructurals, rehabilitació energética de les façanes, reparació del terrat i la reforma-redistribució dels 4 habitatges existents.

 
EDIFICI DE 5 HABITATGES A BARCELONA

EDIFICI DE 5 HABITATGES A BARCELONA

Edifici de 5 habitatges assequibles, de 90 m2 de planta, a Sant Andreu, Barcelona. Es tracta d’un edifici que es composa d’un habitatge per planta, amb accés pel vestíbul comú a la cantonada dels carrers Lanzarote i Valentí Iglesias. L’edifici forma la testera del volum edificable previst al planejament vigent, […]

 
3 HABITATGES A BARCELONA

3 HABITATGES A BARCELONA

3 habitatges en dos petits edificis al Carmel, de 65 m2 de planta, entre mitgeres, planta baixa i dues plantes pis. Un dels edificis conté dos habitatges i l’altre conté un habitatge i garatge.

 
EDIFICI DE 8 HABITATGES, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT – camp arquitectes

EDIFICI DE 8 HABITATGES, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT – camp arquitectes

Aquesta promoció forma part d’un nou conjunt d’edificis d’habitatges, en front dels nous pavellons de Fira de l’Hospitalet. El projecte desenvolupa vuit habitatges unifamiliars en filera, agrupats  en tres i cinc habitatges amb la rampa d’accés al aparcament soterrani dividint els dos blocs. Aquests habitatges van tenir la particularitat de […]

 
9 HABITATGES, FLIX

9 HABITATGES, FLIX

Dos edificis d’habitatges amb 9 unitats i garatges situats en dues parcel.les a Els Xofars, Flix, Tarragona. Obra finalitzada. El programa de cada habitatge comprèn estar-menjador, cuina i quatre habitacions, amb els seus serveis corresponents i garatge comú semisoterrat. Les parcel.les provenen del Pla Especial de millora urbana del sector […]

 
CONCURS EDIFICI D’HABITATGES DE LLOGUER, TERRASSA

CONCURS EDIFICI D’HABITATGES DE LLOGUER, TERRASSA

Concurs de projectes per a un edifici de 33 habitatges. El volum de l’edifici es transforma per buidatge: 3 patis i espais intermedis passants que faciliten la ventilació creuada i milloren el comportament energètic del conjunt. Una terrassa-galeria exterior contínua al llarg de les façanes actua de filtre de protecció.

 
32 HABITATGES DE LLOGUER PER A JOVES, BARCELONA

32 HABITATGES DE LLOGUER PER A JOVES, BARCELONA

Concurs per a la recerca de noves propostes d’habitatge públic mínim a Sants-Montjuïc. Projecte finalista, exposat al COAC el novembre de 2003, publicat al catàleg de l’exposició.