REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL I MILLORA DE L’EDIFICI VULCANO, PORT DE BARCELONA

Rehabilitació estructural d’una nau industrial dels anys 20 i millores en la façana i accessibilitat.