PLA DIRECTOR DE L’OBSERVATORI DE L’EBRE

Concurs d’idees per l’ordenació y remodelació dels edificis del complex. Segon premi.