CENTRO LAGUNAS DE LA MORAÑA, EL OSO, ÁVILA – camp arquitectes

CENTRO LAGUNAS DE LA MORAÑA, EL OSO, ÁVILA – camp arquitectes
CENTRO LAGUNAS DE LA MORAÑA, EL OSO, ÁVILA – camp arquitectes
CENTRO LAGUNAS DE LA MORAÑA, EL OSO, ÁVILA – camp arquitectes
CENTRO LAGUNAS DE LA MORAÑA, EL OSO, ÁVILA – camp arquitectes
CENTRO LAGUNAS DE LA MORAÑA, EL OSO, ÁVILA – camp arquitectes
CENTRO LAGUNAS DE LA MORAÑA, EL OSO, ÁVILA – camp arquitectes
CENTRO LAGUNAS DE LA MORAÑA, EL OSO, ÁVILA – camp arquitectes
CENTRO LAGUNAS DE LA MORAÑA, EL OSO, ÁVILA – camp arquitectes

Concurs 1er premi, no realitzat

El projecte té un doble objectiu:

-Resoldre un programa consistent en centre d’interpretació, centre de treball i investigació i centre d’educació ambiental respecte l’ecosistema de les Lagunas Esteparias mitjançant un edifici senzill, ecològicament sostenible i de mínim cost.

-Configurar i posar en valor la plaça principal de El Oso, la Plaza de la Constitución, a través d’un edifici públic singular en la seva volumetria, concepte i imatge, encara que integrat cuidadosament en l’entorn pròxim del teixit urbà.

 L’edifici es planteja com un recorregut-passeig iniciàtic a través dels processos naturals que succeeixen en la Comarca de la Moraña, que es mostren successivament en els espais que conté l’edifici, tant pels interiors com pels exteriors.

La parcel.la on es situarà l’edifici té la façana principal orientada a sud, a la plaça principal de la població. D’altra banda,  les Lagunas de El Oso es troben al nord, a la llunyania. Per això, la nostra proposta es basarà en una clara orientació nord-sud dels espais i volums del centre.

Proposem un edifici en dues crugies paral.leles amb cobertes inclinades de poc pendent, transitables. D’aquesta manera el recorregut dels visitants del centre es podrà ampliar a l’exterior, sobre aquesta coberta.

 

Arquitectes

CAMP ARQUITECTES
Pep Sala Piera
Herminia Carulla Pujol
Rosa-Mari Portella Mur

Promotor

Ayuntamiento de El Oso

Localització

El Oso, Ávila

Data

2012

Col.laboradors

CAMP ARQUITECTES
David Alquézar Viesca, arquitecte
Marta Gil Margalef, arquitecte
Jordi Jiménez Rosell, arquitecte