CONCURS EDIFICI D’HABITATGES DE LLOGUER, TERRASSA

CONCURS EDIFICI D’HABITATGES DE LLOGUER, TERRASSA
CONCURS EDIFICI D’HABITATGES DE LLOGUER, TERRASSA
CONCURS EDIFICI D’HABITATGES DE LLOGUER, TERRASSA
CONCURS EDIFICI D’HABITATGES DE LLOGUER, TERRASSA
CONCURS EDIFICI D’HABITATGES DE LLOGUER, TERRASSA
CONCURS EDIFICI D’HABITATGES DE LLOGUER, TERRASSA

Concurs de projectes per a un edifici de 33 habitatges. El volum de l’edifici es transforma per buidatge: 3 patis i espais intermedis passants que faciliten la ventilació creuada i milloren el comportament energètic del conjunt. Una terrassa-galeria exterior contínua al llarg de les façanes actua de filtre de protecció.

Arquitectes

Pep Sala
Rosa-Mari Portella
Herminia Carulla

Promotor

Incasol

Localització

c.Pi i Margall, Vapor Cortès, Terrassa

Data

2020

Col.laboradors

MOSE Servicios de Ingenieria SLPU
Albert Ferraz, architecture student