HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, LA FLORESTA

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, LA FLORESTA
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, LA FLORESTA
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, LA FLORESTA
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, LA FLORESTA
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, LA FLORESTA
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, LA FLORESTA
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, LA FLORESTA

La parcel.la es situa al vessant nord de la Serra de Collserola, a La Floresta, municipi de Sant Cugat del Vallès, enmig d’una zona d’edificacions aïllades consolidada. Té una forma irregular, amb el carrer Sardanes situat al límit superior de la parcel·la, i amb un pendent del 20 %. La casa es situa de forma natural en el terreny existent, modificant la seva topografia el menys possible.

El programa requerit per la propietat és d’un habitatge unifamiliar aïllat amb estar-menjador, cuina i tres habitacions, amb els serveis, garatge, i celler-estudi. L’edifici delimita dues àrees clarament definides: El primer volum, d’una sola alçada, conté el garatge, per una banda, i la zona de dia, per l’altra, orientada al sudoest. La seva façana al carrer segueix una línia corba que s’adapta als límits de la parcel.la. El segon volum és un prisma amb coberta plana on s’agrupa el programa de dormitoris. El voladís del volum de la planta pis sobre la planta baixa formalitza un porxo front al jardí, mentre que a planta pis es conforma una terrassa orientada al sud. A la planta soterrani es troba un celler-estudi i les cambres de maquinaria d’ACS i piscina.

Obra seleccionada al IX Premi d’Arquitectura Sant Cugat. 2010.

 

Arquitectes

Josep Ribera Hermoso
Pep Sala Piera

Promotor

Privat

Localització

La Floresta, St Cugat del Vallès (Barcelona)

Data

2007-2009

Pressupost

270.200 € (PEM)

Col.laboradors

CAMP ARQUITECTES
David Alquézar Viesca, arquitecte
Jordi Jiménez Rosell, arquitecte

ARQUITECTE TÈCNIC.
Xavier Pla de los Rios

Constructor

REFORTIOR XXI, S.L.