REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE FAÇANA. BARCELONA

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE FAÇANA. BARCELONA
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE FAÇANA. BARCELONA
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE FAÇANA. BARCELONA

Rehabilitació energètica de mitgera i pati en un edifici d’habitatges a Ciutat Vella. L’objectiu de la intervenció és sanejar i rehabilitar els tancaments que han quedat al descobert mitjançant sistema SATE (sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior) per impermeabilitzar i millorar el seu comportament tèrmic i, d’aquesta manera, limitar el consum energètic de l’edifici.

Arquitectes

Rosa Mari Portella Mur

Promotor

Comunitat de Propietaris

Localització

Ciutat Vella
Barcelona

Data

2014

Constructor

Tabiques Pluviales Porras SL